Persoonlijke licentie


Een persoonlijke video-licentie geeft je het recht om video’s te gebruiken:
Voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik (niet voor wederverkoop, publicatie, distributie of enig commercieel gebruik); 

Kopieer de video of muziekvideo naar een persoonlijk elektronisch apparaat om deze te bekijken, zoals een mobiele telefoon, tablet, smart-tv, thuisbioscoopsysteem, alleen voor persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan ​​om een ​​video of muziekvideo te uploaden naar persoonlijke websites, sociale media-accounts of online streamingdienst zoals YouTube, Vimeo enz.

Intellectueel eigendom

  1. Calm vibes tv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle animaties, ontwerpen, tekeningen, teksten, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen en schetsen tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De geleverde diensten en inloggegevens mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopiëerd, aan derden worden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 
  3. Waar het niet expliciet wordt vermeld zijn de geleverde diensten of producten enkel beschikbaar voor persoonlijk gebruik. De video’s van calm vibes tv mogen zonder commerciële licentie niet worden vertoond:– buiten huiselijke kring,
    – aan groepen groter dan 6 personen,
    – als onderdeel van commerciële dienstverlening.
  4. Indien de klant de algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan is Calm vibes tv gemachtigd om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vooraf een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000 op te leggen voor elke overtreding. Bij het niet nakomen van deze boete wordt er een bedrag van € 2500,- in rekening gebracht voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Ook is Calm vibes tv gerechtigd om naast de boete schadevergoeding te vorderen.